Ledinek, Nina, in Andrej Perdih. 2022. „Enobesedne in večbesedne Leksikalne Enote V slovenščini: Opredelitev Meje Za Potrebe Izdelave ESSKJ“. Slavistična Revija 70 (4):475–488. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4074.