Štumberger, Saška. 2022. „Besedotvorje V Slovarju Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija 70 (4):503–512. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4078.