Krvina, Domen, in Špela Petric Žižić. 2022. „Vrstni Pridevniki: Teoretična Obravnava in Razlagalne Strategije V ESSKJ Glede Na SSKJ, Predhodne in Sodobne Slovarje“. Slavistična Revija 70 (4):525–543. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4080.