Snoj, Marko, in Andreja Žele. 2022. „Merila Za razločevanje Med Medmeti in členki“. Slavistična Revija 70 (4):557–572. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4082.