Uhlik, Mladen, in Polina Bičkova. 2022. „Delati in početi Z Vidika Kontrastivne Rabe in Slovarske Uporabe“. Slavistična Revija 70 (4):591–609. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4084.