Gliha Komac, Nataša, in Duša Divjak Race. 2022. „Tipologija Slovarskih Oznak Za Tretjo Izdajo Slovarja Slovenskega knjižnega Jezika (eSSKJ)“. Slavistična Revija 70 (4):611–625. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4086.