Tonin, Gašper. 2022. „Analiza Znotraj Medicine Neustaljenega Specializiranega Izrazja V splošnorazlagalnem Slovarju“. Slavistična Revija 70 (4):627–639. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4087.