Klemenčič, Simona, in Boris Kern. 2022. „Povezljivost Slovarja Slovenskega Znakovnega Jezika in Slovarja Slovenskega knjižnega Jezika“. Slavistična Revija 70 (4):655–664. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4089.