Witczak, Krzysztof Tomasz, Andrzej Kowalski, in Mikołaj Rychło. 2023. „Dwa południowosłowiańskie Herpetonimy W oświetleniu językoznawczym I Etnograficznym (psł. *korvosъsъ ‘wąż Eskulapa’, *guja ‘wąż, żmija’)“. Slavistična Revija 71 (4):355–368. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4126.