Čepar, Metod, in Alenka Jelovšek. 2023. „Oblikovna Variantnost Dvojinskih samostalniških končnic V Slovenskem knjižnem Jeziku 16. Stoletja“. Slavistična Revija 71 (4):485–504. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4132.