Jelovšek, Alenka, in Eva Trivunović. 2023. „Slovenski frazeološki Ustrezniki V Nebiblijskih Prevodnih Besedilih 16. Stoletja“. Slavistična Revija 71 (4):533–548. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4133.