Šekli, Matej. 2023. „Nekatere Glasovne Lastnosti narečne slovenščine V Srednjem Veku“. Slavistična Revija 71 (4):447–462. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4136.