Legan Ravnikar, Andreja. 2023. „Med Termini in Determinologiziranimi Leksemi V splošnem Razlagalnem Slovarju Slovenskega knjižnega Jezika 16. Stoletja (SSKJ16)“. Slavistična Revija 71 (4):519–531. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4139.