Trojar, Mitja. 2023. „Prepoznavanje Terminov in Determinologizirane Leksike V Izbranih starejših Slovenskih Slovarjih“. Slavistična Revija 71 (4):505–518. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4141.