Kralj, Tadej. 2023. „Jezikoslovna Analiza Govorjene slovenščine Pri Nosilcih in Govorcih slovenščine Kot dediščinskega Jezika V Slovenski Skupnosti V Torontu“. Slavistična Revija 71 (4):399–412. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4147.