Košuta, Nataša. 2024. „Metaforičke Kolokacije U Hrvatskome Jeziku Na Primjeru Imenica Koje označavaju Djelovanje“. Slavistična Revija 72 (2):167–179. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4184.