Rebernik, T. in Gilbers, D. (2017) „ Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi“, Slavistična revija, 65(4), str. 577-592. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66161250 (Pridobljeno: 24oktober2021).