Kaloh Vid, N. (2017) „Posodabljanje prevodov: Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje Karamazovi“, Slavistična revija, 65(3), str. 459-474. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-23443720 (Pridobljeno: 24oktober2021).