Marot Kiš, D. (2017) „Sjećanje na život: Pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija“, Slavistična revija, 65(3), str. 475-486. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65582690 (Pridobljeno: 22oktober2021).