Curk, M. (2017) „Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe“, Slavistična revija, 65(3), str. 487-500. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65584994 (Pridobljeno: 27oktober2021).