Куркина [Iskra Kurkina]Л. В. (2017) „Metka Furlan: Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji“, Slavistična revija, 65(3), str. 569-576. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65598306 (Pridobljeno: 25oktober2021).