Šubarić, S. (2017) „Status skraćenica – u istorijskoj i savremenoj perspektivi“, Slavistična revija, 65(2), str. 263-280. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64486242 (Pridobljeno: 27oktober2021).