Huber, D. (2017) „Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov)“, Slavistična revija, 65(2), str. 281-299. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487010 (Pridobljeno: 17oktober2021).