Perenič, U. (2017) „Predgovor“, Slavistična revija, 65(2), str. 341-342. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64376930 (Pridobljeno: 26oktober2021).