Pogačar, T. (2017) „Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi: Slovensko-ameriški časopis Prosveta“, Slavistična revija, 65(2), str. 343-353. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64390754 (Pridobljeno: 25oktober2021).