Pezdirc Bartol, M. (2017) „Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču“, Slavistična revija, 65(2), str. 354-365. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64377186 (Pridobljeno: 25oktober2021).