Bjelčevič, A. (2017) „Verz, proza in poezija v ustnem mediju“, Slavistična revija, 65(2), str. 385–404. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64391778 (Pridobljeno: 1 april 2023).