Toporišič, T. (2017) „Svežina dramskih praks in njihovih analiz (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016)“, Slavistična revija, 65(2), str. 420-423. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64491106 (Pridobljeno: 27oktober2021).