Toporišič, T. (2017) „Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks“, Slavistična revija, 65(1), str. 53-64. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63764322 (Pridobljeno: 24oktober2021).