Mikolič Južnič, T. (2016) „Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine “, Slavistična revija, 64(4), str. 443-462. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63343458 (Pridobljeno: 30november2021).