Hladnik, M., Zibelnik, L., kolar, J. in Bjelčevič, A. (2016) „Nova prešerniana“, Slavistična revija, 64(3), str. 241-268. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62389346 (Pridobljeno: 22oktober2021).