Udovič, B. (2016) „Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika“, Slavistična revija, 64(3), str. 365-383. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34277981 (Pridobljeno: 25oktober2021).