Bon, J. in Perenič, U. (2016) „Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja: Časovno-frekvenčna analiza“, Slavistična revija, 64(1), str. 13-32. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-60287330 (Pridobljeno: 10julij2020).