Trupej, J. (2015) „Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino“, Slavistična revija, 63(1), str. 17-28. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57700962 (Pridobljeno: 17oktober2021).