Pisanski Peterlin, A. (2015) „So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti“, Slavistična revija, 63(1), str. 29-44. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57701986 (Pridobljeno: 17oktober2021).