Vidovič Muha, A. (2014) „Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika (Antropocentrični vidik)“, Slavistična revija, 62(3), str. 295-308. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56424546 (Pridobljeno: 27oktober2021).