Ilc, G. (2014) „Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini“, Slavistična revija, 62(3), str. 309-320. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56452194 (Pridobljeno: 27oktober2021).