Jakop, N. (2014) „Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik“, Slavistična revija, 62(3), str. 353-362. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-38007853 (Pridobljeno: 26oktober2021).