Kalin Golob, M. in Logar, N. (2014) „Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu“, Slavistična revija, 62(3), str. 363-373. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56499554 (Pridobljeno: 24oktober2021).