Šekli, M. (2014) „Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov“, Slavistična revija, 62(3), str. 451-461. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56454754 (Pridobljeno: 26oktober2021).