Orel, I. in Smole, V. (2014) „Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika“, Slavistična revija, 62(3), str. 463-481. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56455010 (Pridobljeno: 26oktober2021).