Bína, D. (2014) „Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju“, Slavistična revija, 62(2), str. 177-184. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55234914 (Pridobljeno: 25oktober2021).