Larisa Fabčič, M. (2014) „Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih“, Slavistična revija, 62(2), str. 195-216. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55237986 (Pridobljeno: 26oktober2021).