Šivic Dular, A. (2014) „Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ur. Marko Jesenšek)“, Slavistična revija, 62(2), str. 264-268. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-55244642 (Pridobljeno: 17oktober2021).