Žele, A. (2014) „Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih“, Slavistična revija, 62(1), str. 1-16. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37109805 (Pridobljeno: 15julij2020).