Stramljič Breznik, I. (2014) „ Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika“, Slavistična revija, 62(1), str. 17-38. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20552200 (Pridobljeno: 15julij2020).