Milanović, Željko in Vladušić, S. (2014) „ Vitomil Zupan i Borislav Pekić: Od zatvorskog iskustva do žanra“, Slavistična revija, 62(1), str. 67-74. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54669666 (Pridobljeno: 15julij2020).