Marušič, B. (2014) „ Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!)“, Slavistična revija, 62(1), str. 75-90. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54668386 (Pridobljeno: 24oktober2021).