Kaloh Vid, N. (2014) „ Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta“, Slavistična revija, 62(1), str. 91-108. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20555272 (Pridobljeno: 15julij2020).