Zelenka, M. (2014) „ K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem)“, Slavistična revija, 62(1), str. 109-120. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54669922 (Pridobljeno: 15julij2020).